De Goederentermijnmarkt

Als je de financiële pagina's van ‘n landelijk dagblad openslaat zul je ongetwijfeld een rubriek aantreffen met nieuws en prijsnoteringen van producten (in het Engels: commodities) die op de goederenmarkten worden verhandeld.

Waar houden deze goederenmarkten zich mee bezig?


Welke goederen?

Op een goederenmarkt (ook wel goederenbeurs genoemd) kan men handelen in goederen, zoals agrarische producten: soja, aardappelen, tarwe, suiker, koffie enz., in edelmetalen: goud, zilver, platina, palladium als ook in metalen: koper, aluminium, zink enz.


Ook kan er in valuta's gehandeld worden zoals in dollars,euro’s,  yens enz.  Zelfs is het mogelijk in runderen, biggen, varkensbuikstukken, eieren e.d. te handelen. Termijncontracten op vastrentende waarden (zoals Amerikaanse staatsobligaties) en beursindices behoren ook tot de mogelijkheden.


Direct handelen en op termijn

Men kan er goederen direct verhandelen; levering vindt dan direct plaats: zodra de koop is gesloten, worden de goederen verscheept en op de overeengekomen plaats afgeleverd.


Ook kan men handelen op termijn, d.w.z. dat de goederen pas na een afgesproken periode (termijn) in ontvangst worden genomen dan wel geleverd worden. Daarom worden deze markten goederentennijnmarkten genoemd (in het Engels: future markets).


Geld verdienen met Opties


De belangrijkste goederentermijnmarkten zijn Chicago, New Vork en Londen. Nederland heeft termijnmarkten in Amsterdam en Rotterdam.

De termijnmarkten zijn openbaar, d.w.z. dat iedereen door bemiddeling van een makelaar op deze markten transacties kan afsluiten.


Waarom goederentermijnmarkten?

In eerste instantie zijn deze markten opgericht om ondernemingen (producenten van goederen en afnemers) in staat te stellen hun handelsposities veilig te stellen. Zij zijn degenen die werkelijk belang hebben bij de betreffende goederen. Bijv. de katoenproducent die op termijn (in de toekomst) katoen nodig heeft voor zijn productie en de katoenverbouwer die zijn toekomstige oogst wil verkopen. Indien de katoenproducent nu katoen koopt en deze later geleverd krijgt, kan op het moment van levering de katoenprijs sterk zijn veranderd.

Om dergelijke prijsrisico's te vermijden begeeft hij zich naar de goederentermijnmarkt.


Speculatie op de goederentermijnmarkten

In tweede instantie treffen we op deze markten ook speculanten aan, die heden ten dage minstens 50% van de transacties voor hun rekening nemen. Speculant kan iedereen worden die over voldoende risicokapitaal beschikt. Men moet het zich dus wel kunnen veroorloven. Een eventueel verlies mag hem/haar niet op de rand van de afgrond brengen, want in principe zijn winst- en verlieskansen even hoog.


Juist door de aanwezigheid van de speculanten hebben boeren, handelaren en producenten de mogelijkheid prijsrisico's af te wentelen. De speculanten hebben geen belangstelling voor de goederen zelf, maar worden aangetrokken door de voordelen die prijsschommelingen kunnen bieden. Zij hebben immers geen behoefte aan levering van de goederen, maar het gaat hen uitsluitend om geld.


Prijsschomelingen

Grote prijsschommelingen kunnen zich, afhankelijk van het goed, voordoen bij overstromingen, transportproblemen, bosbranden enz. in die landen waar een bepaald goed wordt geproduceerd. Dergelijke berichten zijn koren op de molen van dié hausse-speculanten die speculeren in goederen die gevoelig zijn voor dergelijke calamiteiten.


Financiële Termijnmarkten

In de financiële producten (vastrentende waarden, beursindices en valuta's) wordt de waardeontwikkeling vooral bepaald door het vertrouwen in het betreffende land en zijn economische ontwikkeling, de rente- en inflatieontwikkeling, politieke stabiliteit enz.


Regels

De termijnhandel is een gereglementeerde handel. Dat wil zeggen dat er volgens vaste regels wordt gehandeld. In de desbetreffende reglementen staan onder meer:


- de rechten en verplichtingen van de contractanten (de koper en verkoper van een contract) ,

- de voorwaarden waaronder aan de termijnmarkt mag worden deelgenomen, - de voorwaarden bij levering,

- de contractgrootte enz.


Natuurlijk is het duidelijk dat een belegger, die op de termijnmarkten wil speculeren, de regels uitermate goed moet kennen. Ook moet hij over voldoende risicokapitaal beschikken om eventuele teleurstellingen te kunnen opvangen.


Transacties komen tot stand middels tussenkomst van een makelaar, die uiterst bekwaam moet zijn. Er zijn echter brokers (erkende beurshandelaren) en bemiddelingskantoren die je via agressieve advertentiecampagnes wijzen op de zeer grote winsten die op deze markten kunnen worden gemaakt. De minstens zo grote kans op verlies wordt meestal niet of nauwelijks vermeld.

Zelfs moet je oppassen  voor beunhazerij in dit vakgebied !


Naar Beleggingstips


Hoe zet ik een eigen internet business op? In 14 gratis lessen leert u de beginselen.

Ontdek door het e-book Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode hoe je 6,4% rendement per maand kunt maken.
Geld verdienen wil iedereen. Maar hoe? Het antwoord vind je op "Passief Inkomen in 10 lessen " .